Author: | Category: Informacje |

Już w najbliższej przyszłości w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przewozów drogowych. Polska musi wdrożyć w życie rozporządzenie unijne, które określa zupełnie nowe wymagania dotyczące siedziby firmy, jak i wykonywania przewozów drogowych rzeczy, licencji oraz całego zarządzania transportem.

W środowisku transportowym przedsiębiorcy przygotowują się do rewolucyjnych zmian, których nieprzestrzeganie lub ignorowanie będzie skutkowało utratą firmy.

Począwszy od 4 grudnia 2011 roku w Polsce obowiązywać będą nowe licencje w transporcie drogowym. Są one związane z dodatkowymi wymaganiami, jakie narzuciła naszemu krajowi Komisja Europejska. Stare licencje transportowe w tym samym dniu stracą ważność i firmy transportowe będą zmuszone ubiegać się o kolejne.

Przedsiębiorca od tego momentu będzie musiał określić w sposób precyzyjny siedzibę, w której przechowuje wszystkie dokumenty dotyczące prowadzonej przez niego działalności. Konieczne będzie także zorganizowanie bazy eksploatacyjnej, służącej jako postój dysponowanych przez firmę pojazdów ciężarowych. W bazie pojazdy te będą przygotowywane do ich prawidłowej eksploatacji, jeszcze przed wyruszeniem na zaplanowaną trasę. Osoba posiadająca odpowiedni certyfikat (certyfikat kompetencji zawodowej) będzie musiała być zatrudniona w każdej firmie przewozowej w Polsce i zarządzać transportem.