Author: | Category: Informacje, News |

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ekspertyzę dotyczącą przyczyn wypadków drogowych. Głównym powodem wypadków na polskich drogach jest ich zły stan techniczny – tak orzekli inspektorzy NIK. Zdecydowana większość naszych dróg nie posiada oddzielnych jezdni w przeciwnych kierunkach, dlatego też mijanie większych pojazdów stwarza ryzyko zaistnienia groźnego wypadku.

Inspektorzy sugerują, że poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach będzie możliwa dopiero w momencie wybudowania sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Tymczasem, wymieniają główne przyczyny wypadków drogowych. Między innymi, na brak bezpieczeństwa na polskich drogach wpływają: zły stan nawierzchni, za mały udział autostrad w łącznej sieci dróg oraz nieskuteczny system szkolenia kierowców.

Nie ulega wątpliwości, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna przedsięwziąć pewne kroki do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.