Author: | Category: Prognozy |

W perspektywie kolejnych 4 lat rynek przewozów kontenerowych w naszym kraju będzie się dynamicznie rozwijał, jak twierdzą jego eksperci. W wyniku tego może on wzrosnąć aż 4-krotnie, przez co staniemy się strategicznym centrum przeładunkowym dla całej Unii Europejskiej.
Specjaliści dokonujący analizy rynku przewozów kontenerowych w Polsce wskazują, że już w 2015 roku polskie porty będą docelowo obsługiwać od 1,2 mln TEU* do 2,6 mln TEU. Warto powiedzieć, że przykładowo w 2009 roku było to tylko około 670 tys. TEU, dlatego wzrost jest ewidentny.
Po niedawnym kryzysie gospodarczym rynek morskich przewozów kontenerowych powoli się odbudowuje. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie wyraźnie widoczne jest ożywienie w tej branży. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu nasze rodzime porty znalazły się w europejskiej czołówce. Tendencjom wzrostowym dla rynku przewozów kontenerowych w Polsce sprzyjają dążenia przedsiębiorców do obniżenia kosztów i przenoszenie produkcji np. do krajów azjatyckich. Nie bez znaczenia jest tu wysokie tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się oraz rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Podejmowane w kraju inwestycje są pomocne w zakresie efektywnego wykorzystania naszego systemu transportowo-logistycznego w niedalekiej przyszłości.

*TEU (z ang. twenty-feet equivalent unit) – jednostka określająca wymiar kontenera o długości 20 stóp.