Author: | Category: News |

Trendy rynkowe dotyczące inwestycji środków trwałych w 2016 r.

  1. Szybki wzrost finansowania i dalszy rozwój rynku
  2. Inwestycja w aktywa
  3. Podsumowanie
leasing raport 2016

Dynamika rynku leasingowego w 2016 r. przerosła najśmielsze oczekiwania. Po raz pierwszy w historii firmy leasingowe sfinansowały środki trwałe o łącznej rekordowej wartości ponad 58 mld PLN. Tym samym dynamika branży osiągnęła poziom 16,6% (r/r). Głównym czynnikiem wzrostu były oczywiście pojazdy lekkie oraz środki transportu ciężkiego – ich udział wzrósł aż o 71%.

Dlaczego leasing cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością i jak przedstawiają się trendy rynkowe dotyczące wartości aktywnych umów? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziemy w najnowszej analizie Związku Polskiego Leasingu, reprezentującego polski sektor przedsiębiorstw leasingowych.

  1. Szybki wzrost finansowania i dalszy rozwój rynku

Podsumowanie wyników rynku w 2016 r., opracowane przez ZPL potwierdza, że leasing to główne, obok kredytu bankowego, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. Wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec 2016 r. wyniosła 105,1 mld zł (97,8 mld PLN dla ruchomości i 7,3 mld PLN dla nieruchomości). Saldo kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki wyniosło w tym samym czasie 114,5 mld PLN.

Leasing jest wybierany przez klientów przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu można szybko realizować inwestycje, przy minimum formalności. Dodatkowo koszty wynikające z takiej umowy stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy i obniżają podstawę do opodatkowania. Jednocześnie leasing nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa i umożliwia zaangażowanie mniejszego kapitału własnego (inaczej niż ma to miejsce w przypadku kredytu). Raty leasingowe mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy (opłaty są stałe i niezmienne w trakcie trwania umowy).

Branża leasingowa obsługuje głównie sektor mikro i małych firm o obrotach do 20 mln PLN (przedsiębiorstwa te stanowią ponad 3/4 klientów). Dynamika aktywów sfinansowanych leasingiem w minionym roku wyniosła 20,3% – odnotowała wzrost o 3,6% w porównaniu do 2015 r. Firmy leasingowe sfinansowały w sumie  87,8% wszystkich aktywów (o 2,6% więcej niż rok wcześniej). Inwestycje sfinansowane przez leasing wyniosły łącznie 58,1 mld PLN, przekraczając wynik z 2015 r. (49,8 mld PLN). Tak dobre wyniki świadczą o tym, że  polskie firmy w ubiegłym roku nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy udziale leasingu i nadal będą w ten sposób finansować swoje aktywa.

  1. Inwestycja w aktywa

Polacy najczęściej leasingują środki trwałe w postaci pojazdów lekkich (aut osobowych, pojazdów dostawczych oraz ciężarowych do 3,5 t.). Stanowią one łącznie 42,1% przedmiotów (najwięcej w tej grupie stanowią pojazdy osobowe – 82%). Pojazdy OSD są motorem rozwoju rynku leasingu od II kwartału 2015 r. W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała w tym segmencie pojazdy o łącznej wartości 24,4 mld zł, przy 30,9 proc. dynamice (r/r). Bezpośrednie przełożenie na ten wynik miał wyraźny wzrost rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych (w 2016 r. było ich 475,9 tys. sztuk).

Jednak i środki transportu ciężkiego (ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki, środki transportu kolejowego) odnotował dynamiczny wzrost finansowania w 2016 r. Stanowiły one łącznie 27,7% udziału w rynku. W ubiegłym roku sfinansowano środki transportu ciężkiego o łącznej wartości 17,2 mld PLN. Wzrosty finansowania w tym obszarze wynikają głównie z konieczności wymiany używanego taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 oraz  procesów zachodzących w gospodarce (wzrost eksportu i popytu krajowego w Polsce). Dobre wyniki finansowania transportu ciężkiego mogą wskazywać na to, że polska branża transportowa radzi sobie dobrze z protekcjonizmem w Europie (mowa tu o wprowadzaniu stawek minimalnych dla kierowców zagranicznych i innych obciążeń administracyjnych w państwach tzw. „Starej Unii”) a także utrudnieniami w transporcie w Rosji i utrzymującym się tam embargiem.

  1. Podsumowanie

Wyniki opublikowane przez ZPL potwierdzają, że udział branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki jest ogromny, a w kolejnych latach będzie wciąż się zwiększał. Firmy oczekują w 2017 r. jeszcze wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych; zdecydowanie najlepsze perspektywy przewidują dla finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego. Sektor leasingowy oczekuje dalszego stabilnego finansowania firm MŚP, które to cechuje dobra sytuacja finansowa. Szacunki ekspertów związku, dotyczące wzrostu wartości udzielonego finansowania na kolejny rok kształtują się na poziomie 16,5%.

Informacja za: www.leasing.org.pl, www.alebank.pl, www.egospodarka.pl, www.flota.com.pl, www.breweleasing.pl