Author: | Category: Informacje, News |

Równoważny czas pracy kierowcówSzukasz oszczędności w swojej firmie?

Sporą część kosztów pochłaniają godziny nadliczbowe kierowców? Może warto rozważyć zmianę systemu czasu ich pracy.

Kierowcę można zatrudnić w pięciu różnych systemach czasu pracy. Taką możliwość daje pracodawcy ustawa o czasie pracy kierowców. I tak wyróżniamy: podstawowy, równoważny, przerywany, mieszany i zadaniowy system czasu pracy.

My zajmiemy się poniżej równoważnym systemem czasu pracy. Dla kogo jest on najkorzystniejszy? Otóż jeśli firma transportowa w danym okresie pozyskuje mniej zleceń – może to być chociażby wynikiem wąskiego specjalistycznego zakresu przewożonych ładunków, czy jak w ostatnim czasie – embarga nałożonego przez władze rosyjskie, gdzie w wyniku takiej sytuacji kierowcy pracują mniej niż 8 godzin należy rozważyć możliwość zmiany systemu czasu ich pracy.

Równoważny system ma podstawową zaletę – pozwala wydłużyć czas pracy kierowców do 12 godzin w ciągu doby i skracać, kiedy brakuje zleceń. Co więcej, przy wyjazdach zagranicznych taki system umożliwia łatwiejszą realizację dotrzymania terminu przewozu zawartego w warunkach zlecenia.

W przypadku zastosowania równoważnego systemu pracy należy mieć możliwość przewidzenia rozkładu zadań i wyjazdów swoich kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców ogranicza bowiem okres rozliczeniowy przy takim systemie pracy do jednego miesiąca. Dopuszcza jednak wydłużenie okresu rozliczeniowego do trzech miesięcy w szczególnie uzasadnionym przypadku (taki zapis daje dość dużą swobodę pracodawcy interpretacji przepisów ustawy) oraz do czterech miesięcy, jeśli praca uzależniona jest od pory roku lub warunków atmosferycznych. W każdym z przypadków wydłużenia okresu rozliczeniowego na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu właściwemu inspektoratowi pracy, przy czym takie zgłoszenie ma jedynie charakter informacyjny.

Oczywiście przedłużenie czasu pracy do 12 godzin musi zostać zrównoważone skróconym czasem pracy w innych dniach lub w ogóle dniami wolnymi.

W równoważnym systemie czas pracy z ujęciem godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu tygodnia. Godziny nadliczbowe będą stanowiły te przepracowane godziny, które przekroczą wyznaczoną normę w rozkładzie czasu pracy kierowcy. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie będzie możliwości ich rozliczenia czasem wolnym, wówczas wypłacone powinno zostać kierowcy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

W momencie wprowadzenia równoważnego systemu pracy dla swoich kierowców, pracodawca ma obowiązek umieścić taki zapis w regulaminie pracy i nie potrzebuje w tym przypadku zgody pracowników. Ważnym jednak jest fakt, że przy chęci wydłużenia okresu rozliczeniowego, kiedy w firmie działają związki zawodowe, przedsiębiorca musi uzyskać aprobatę ich przedstawicieli. Natomiast w momencie, jeśli system czasu pracy określony został w umowie o pracę, to jego zmiana równoznaczna jest ze zmianą samej umowy. Natomiast, gdy firma zatrudnia ponad 20 pracowników, to zmiana systemu czasu pracy powinna zostać umieszczona w obwieszczeniu.

Warto rozważyć różne systemy czasu pracy kierowców, aby wybrać dla siebie ten najkorzystniejszy. W kolejnych wpisach będziemy się starali przybliżyć także inne formy rozliczania czasu pracy.