Author: | Category: News, Prognozy |

Rosnąca liczba kontraktów leasingowych w 2016 r.

  1. Badanie koniunktury branży leasingowej
  2. Finansowanie pojazdów
  3. Wartość europejskiego rynku leasingu
  4. Podsumowanie
więcej pojazdów leasingowych

Polska branża leasingowa w zakresie finansowania transportu notuje bardzo dobre wyniki. Tylko w okresie od stycznia do września 2016 r. sfinansowano aktywa o łącznej wartości 42 mld PLN. Finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego wzrosło o 1/3. Rodzimy sektor leasingowy wyróżnił się także na tle rynku europejskiego, zajmując szóstą pozycję.

Skąd takie wysokie wartości nowych kontraktów? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w ostatnim podsumowaniu branży leasingowej, opublikowanym przez Związek Polskiego Leasingu.

  1. Badanie koniunktury branży leasingowej

Branża leasingowa ma ogromne znaczenie w finansowaniu inwestycji ruchomości oraz tworzeniu polskiego PKB. To waśnie leasing jest najbardziej powszechną formą finansowania zakupu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych; tak w Polsce, jak i za granicą. Dzieje się tak głównie ze względu na łatwą dostępność, przejrzyste procedury, ograniczoną ilość formalności, elastyczność, a także atrakcyjne rozwiązania podatkowo-prawne. Leasing jest też alternatywą dla zakupów na kredyt lub za gotówkę. Dodatkowo dzięki leasingowi przedsiębiorcy transportowi mogą finansować zarówno nowe, jak i używane pojazdy. Nie dziwi zatem fakt, że koniunktura branży leasingowej z roku na rok jest coraz lepsza.

Także ostatni badany okres tj. od stycznia do końca września ub.r. był bardzo dobry zarówno dla firm leasingowych, jak i przedsiębiorców korzystających z usług tej branży. ZPL wykazuje, że dynamika branży leasingowej wyniosła aż 17,1 %. Udzielone finansowanie osiągnęło kwotę 42 mld PLN, co oznacza że klienci odnotowali znaczny wzrost inwestycji (mowa tu zwłaszcza o małych i średnich przedsiębiorstwach). Już teraz szacuje się, że w całym 2016 r. polska branża leasingowa sfinansowała ponad 43% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.

  1. Finansowanie pojazdów

Szacunki ZPL pokazują, że firmy leasingowe najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5t (41% udział w strukturze rynku) oraz środki transportu ciężkiego (30,6% udział w strukturze rynku). Na kolejnym miejscu znalazły się maszyny i urządzenia łącznie z IT (26,6%) oraz o wiele rzadziej nieruchomości (1,2%).

Największy 35% wzrost odnotowano w segmencie transportu ciężkiego (w jego skład wchodzą samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy oraz samoloty, statki i sprzęt kolejowy). Wartość transakcji na wymienione aktywa osiągnęła poziom 12,8 mld PLN (to o 3,3 mld PLN więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej). W ciągu trzech pierwszych kwartałów roku firmy leasingowe sfinansowały także pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,2 mld PLN (to o 4 mld PLN więcej niż do końca września 2015 r.).

Prezentacja wyników rynku leasingu w całym 2016 r. odbędzie się pod koniec stycznia 2017 r.

  1. Wartość europejskiego rynku leasingu

Także na rynku europejskim wzrasta wartość aktywów finansowanych przez leasing. Tylko w pierwszej połowie 2016 r. wzrosła ona o 13,2% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Informacje te zostały zebrane przez Federację Leaseurope od krajowych stowarzyszeń leasingu, do których należy także PZL.

Z dostępnych danych wynika, że Polska już po raz kolejny została wyróżniona w gronie sześciu największych rynków leasingowych  w Europie (zaraz po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Szwecji). W ub.r. osiągnęliśmy największą bo 17,7% dynamikę.

  1. Podsumowanie

Wyniki branży leasingowej za ostatnie miesiące są bardzo dobre (zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie transportu ciężkiego w 2016 r.). Oznacza to, że kilkaset tysięcy firm w ten sposób finansuje swoje inwestycje. Rosnąca liczba kontraktów leasingowych, obserwowana w statystykach ZPL, ma swoje odbicie w dobrej dynamice zrostu w poszczególnych segmentach rodzimej gospodarki. W strefie spadków pozostaje tylko obszar finansowania nieruchomości.

Ale nie tylko polski rynek  leasingu wyróżnia się wysoką dynamiką. Także konsumenci w całej Europie z każdym rokiem zwiększają wolumen finansowania środków trwałych leasingiem. Popularność leasingu  świadczy na pewno o rosnącym zaufaniu, jakim przedsiębiorcy obdarzają firmy leasingowe.

Informacja za: www.leasing.org.pl, www.tsl-biznes.pl, www.leaseurope.org, www.inglease.pl