Author: | Category: Informacje, News |

rynek magazynowy w polsce

Polski rynek magazynowy rozwija się w bardzo szybkim tempie, gdyż korzystanie z parków magazynowych to dla firm oszczędność środków. W pierwszym półroczu br. oddano do użytku 488,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Całkowita podaż wyniosła tym samym ponad 9,4 mln m2. Jednocześnie wynajęto   1,3 mln m2 magazynów i podpisano kilkaset umów najmu. W efekcie popyt odnotowany w ciągu minionych sześciu miesięcy był większy aż o 21% niż w tym samym okresie rok wcześniej. Na najbliższe miesiące prognozowana jest dalsza ekspansja najemców, w związku z czym deweloperzy coraz śmielej i coraz więcej inwestują w naszym kraju.

Jak przedstawiają się dane i trendy na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce?

Sytuacja na rynkach regionalnych

Dzięki Colliers International – globalnej firmie doradczej działającej w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych, otrzymujemy szereg cennych informacji na temat rynku nieruchomości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem danych z rynku magazynowego.

Według analityków Colliers International na polskim rynku magazynowym największym poziomem podaży w pierwszych 6 miesiącach obecnego roku cieszył się rynek poznański. Ukończone zostały tam projekty o łącznej powierzchni 183 tys. m2. Największymi są magazyny logistyczne Goodman Poznań II Logistics Centre (82,4 tys. m2) oraz Panattoni Park Poznań IV (35 tys. m2.) Na pozostałych rynkach regionalnych odnotowano znacznie niższe poziomy.

W I półroczu podpisane zostały 232 umowy najmu na łączną powierzchnię 1,3 mln m2. Najwyższy popyt odnotowano w strefie warszawskiej (II strefa), Polsce Centralnej oraz na Górnym Śląsku. W każdym z tych regionów wynajęto ponad 215 tys. m2 powierzchni. Jednak także poza głównymi rynkami odnotowano wysoką aktywność najemców – podpisano umowy łącznie na ponad 150 tys. m2. Nowe umowy stanowiły około 65% popytu na powierzchnie magazynowe. Największe zainteresowanie budziły niewątpliwie powierzchnie logistyczne (25% popytu).

Zmalał także o 0,4 punktu procentowego odsetek niewynajętych powierzchni magazynowych – ukształtował się na poziomie 5,1% (niewynajęte pozostawało łącznie 485 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej). Pustostany we wszystkich regionach Polski spadły poniżej 10%. Była to pierwsza tego typu sytuacja na rynku (historycznie najniższy średni poziom pustostanów w Polsce). Najwięcej wolnych powierzchni pozostaje w Warszawie (9,7%) oraz okolicach (9,5%) oraz na Górnym Śląsku. Najniższy poziom pustostanów (poniżej 3%) notowany jest w Poznaniu i Wrocławiu. W drugiej połowie roku możliwe jest niewielkie obniżenie wskaźnika pustostanów.

Także czynsze w ostatnim półroczu utrzymały się na stabilnym poziomie i pozostaną takie do końca roku (niewielkich podwyżek należy spodziewać się jedynie w Polsce Centralnej).

Na koniec pierwszego półrocza br. w budowie pozostawało 709 tys. m2 powierzchni magazynowej, z których 75% zostanie oddane do użytku przed końcem 2015r.

Podsumowując

Tam gdzie jest popyt, jest i podaż. Zjawisko to jest doskonale widoczne także na rynku powierzchni magazynowych. Stale rośnie bowiem zainteresowanie tego typu obiektami; szczególnie w sektorze logistycznym i transportowym. Inwestorzy chętnie lokują zatem kapitał na naszym rynku, jednakże w najbliższym czasie spodziewane jest podtrzymanie trendu rozpoczynania budowy dopiero po zabezpieczeniu choćby części powierzchni umowami najmu. Niski poziom pustostanów będzie zachęcał jednak deweloperów do uruchamiania kolejnych inwestycji. Oczekiwany jest także rozwój nowych lokalizacji.