Author: | Category: Informacje, News |

Z dniem 1 czerwca bieżącego roku Komisja Społeczna będzie wydawała zezwolenia EKMT. Warto przy tym podkreślić, że uległy zmianie kryteria przyznawania owych zezwoleń.

Zezwolenia EKMT przeznaczone dla grupy V euro 4, z wykluczeniem A, GR, I i RUS, zostaną wydane przedsiębiorcom będącym właścicielami pojazdów zaliczanych co najmniej do grupy EURO4. Komisja Społeczna wydająca zezwolenia EKMT dodatkowo będzie uwzględniać fakt, że przedsiębiorca nie ma prawa do uzyskania większej ilości zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie przypadające na 1 pojazd uprawniony.

Określono, że łączna liczba zezwoleń, jakie wydawane są według powyższych kryteriów, nie może być wyższa niż 3 sztuki zezwoleń dla jednego przedsiębiorcy.

Właściciel pojazdu może odebrać zezwolenie, jeśli wniesie za nie opłatę, odciśnie pieczęć firmową na specjalnym karnecie i zezwoleniu EKMT oraz będzie w posiadaniu odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego wraz z odpowiednimi certyfikatami.