Author: | Category: Informacje, News |

lilc_statyNa koniec ubiegłego roku w krajowym transporcie drogowym udzielono firmom transportowym około 8,5 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób oraz około 60 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dodaje, że w zakresie przewozu osób licencje uzyskano dla około 62 tys. pojazdów, a dla przewozu rzeczy – około 197,7 tys. pojazdów.

Licencje na przewóz osób lub rzeczy udzielane są każdorazowo dla przewoźników przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

W stosunku do 2012 roku, w całym 2013 roku nastąpił 5,5% spadek liczby zezwoleń na przewóz osób oraz około 4,8% spadek liczby zezwoleń na przewóz rzeczy.

Oprócz zezwoleń transportowych, udzielono do końca 2013 roku około 59,6 tys. licencji na przewóz osób taksówką. Licencje te były udzielane przez wójtów, burmistrzów, lub prezydentów miast. Również i w tej dziedzinie nastąpił spadek liczby wydanych licencji o niecałe 1,5 tys. sztuk.

Począwszy od połowy sierpnia 2013 roku do końca grudnia tego samego roku udzielono około 30 nowych licencji uprawniających do przewozu osób samochodem osobowych oraz około 100 licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.