Author: | Category: Prognozy |

Stawki na frachty w 2017 roku – raport i stan.

  1. Kształtowanie się stawek i możliwości przewozowych
  2. Analiza wskaźnika cen wg branży
  3. Ceny oleju napędowego w górę
  4. Prognozowany spadek przepływu handlu
  5. Podsumowanie
stawki na frachty raport 2017

W I kwartale br. stawki w europejskim transporcie odnotowały najniższy poziom od 8 lat.  Wzrósł za to wskaźnik możliwości przewozowych. Niestety w górę sukcesywnie od czterech kwartałów  idą ceny oleju napędowego. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Transport Market Monitor.

Jakie dokładnie zmiany zaszły na rynku przewozów w ciągu kilku  ostatnich miesięcy?

  1. Kształtowanie się stawek i możliwości przewozowych

Globalny lider konsultingu, technologii i outsourcingu Capgemini Consulting oraz platforma TRANSPOREON opublikowały właśnie trzydzieste pierwsze wydanie raportu Transport Market Monitor.

Dowiadujemy się z niego, że wskaźnik cen w transporcie spadł w I kwartale 2017 r. o 9% w stosunku do IV kwartału 2016 r. Równocześnie wskaźnik cen jest niższy średnio o 6,0 % w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Tak niskich cen nie było od 8 lat; dokładniej od I kwartału 2009 r.  Jeśli chodzi o poszczególne miesiące, to ceny odnotowały najniższą wartość w lutym. Wskaźnik cen obliczany jest przez ekspertów na podstawie porównania zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie.

Warto też zauważyć, że w I kwartale 2017 r. poziom różnic cenowych (różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą ceną oferowaną za zlecenie przewozowe, na którą duży wpływ ma odległość transportu) spadł do 20 %. Różnice cenowe na początku roku jak do tej pory zazwyczaj wzrastały więc jest to swoiste odstępstwo od trendu sezonowego.

W analizowanym okresie o 20,4% wzrósł wskaźnik możliwości przewozowych (stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi). W porównaniu do ubiegłego roku wskaźnik ten powiększył się o 1,8 %. Szczyt możliwości przewozowych przypadł na luty, w marcu nastąpił spadek. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie.

  1. Analiza wskaźnika cen wg branży

W raporcie przeanalizowano trzy różne sektory przemysłu, w których niezbędnym ogniwem jest transport. Rozwój cen przewozów dla poszczególnych branż jest inny, jednak wskaźnik stawek dla wszystkich analizowanych branż spadły w I kwartale 2017 r. w porównaniu do IV kwartału 2016 r. I tak: w branży materiałów budowlanych wskaźnik cen spadł o 4,5 %, przemyśle drzewnym o 6,3%, natomiast dla branży papierniczej/drukarskiej spadł o 6,2 %.

  1. Ceny oleju napędowego w górę

Ważnym punktem opracowania Transport Market Monitor jest wskaźnik cen oleju napędowego. Istnieje bowiem silna zależność między wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu. Łatwo się domyślić, że wzrost cen oleju ma wpływ na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty.

I tak w I kwartale 2017 r. wskaźnik cen oleju napędowego wykazywał ciągły wzrost (wzrost wynosi obecnie 10%). Ożywienie cen oleju rozpoczęło się w I kwartale 2016 r. i jest kontynuowane. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej wskaźnik cen oleju napędowego jest wyższy już o 40,0%. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczany jest na podstawie danych pozyskanych z Komisji Europejskiej.

  1. Prognozowany spadek przepływu handlu

Oprócz cen transportu, możliwości przewozowych i cen oleju napędowego, w magazynie co kwartał zawarty jest także indeks globalnego przepływu w handlu towarów i usług dla Europy. Wolumen handlu znacząco wpływa bowiem na popyt na usługi transportowe i stosowne w transporcie ceny. Dane na temat handlu pochodzą z krajowych agencji, dysponujących informacjami na temat importu i eksportu towarów i usług.

Eksperci oczekują spadku wolumenu handlu w Europie w I kwartale o 1,5 % (do 2166 mld euro) w porównaniu do IV kwartału 2016 r. (2199 mld euro). Indeks przepływu handlu w IV kwartale ubiegłego roku wzrósł o 5,9 % w porównaniu do III kwartału 2016 r. W porównaniu z tym samym okresem w I kwartale 2017 r. prognozowany jest wzrost wolumenu o 6,3 %.

  1. Podsumowanie

Transport Market Monitor to publikacja, która zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz przeglądem najważniejszych trendów w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym. Z najnowszego raportu wynika, że wskaźnik cen transportu spada, natomiast wskaźniki możliwości przewozowych i cen oleju napędowego odnotowują wzrosty.

Informacja za: www.pl.capgemini.com Transport Market Monitor wydanie: 31 (maj 2017)