Autor: | Kategoria: News, Przepisy |

swiadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – komu wydawane, kiedy może zostać cofnięte, jakie są tego konsekwencje

Świadectwo kierowcy to dokument niezbędny do świadczenia usług transportowych, jest wydawany zgodnie z rozporządzeniem WE 1072/2009 przez państwa członkowskie przewoźnikowi, który posiada licencję wspólnotową lub legalnie zatrudnia w państwie członkowskim kierowcę, przy czym kierowca nie jest ani obywatelem kraju unijnego, ani rezydentem długoterminowym lub w sposób legalny korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem kraju członkowskiego.

Świadectwo wydawane jest przez właściwe organy państwa unijnego odpowiedniego dla miejsca siedziby firmy przewoźnika i na wniosek właściciela licencji wspólnotowej. Przyczyną odrzucenia wniosku o wydanie świadectwa kierowcy może być zatem brak licencji wspólnotowej lub nielegalne zatrudnienie kierowcy, dla którego wymagane jest świadectwo. Podobnie rzecz się ma z cofnięciem świadectwa kierowcy, czego przyczyną może być brak licencji, nielegalne zatrudnienie kierowcy, a także podanie fałszywej informacji we wniosku.

Każde świadectwo kierowcy posiada pieczęć organu wydającego, podpisem a także numerem seryjnym, który można wpisać do krajowego rejestru elektronicznego przewoźników drogowych. I chociaż nazwa wskazuje, że posiadaczem świadectwa miałby być kierowca, to jednak należy ono do przewoźnika, który jedynie przekazuje oryginał do dyspozycji swojemu kierowcy. Działa to trochę w dwie strony, bo kierowca wykonuje przewóz na licencji, która została wydana przewoźnikowi. Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna znajdować się wśród dokumentów przewoźnika w biurze jego przedsiębiorstwa.

Państwa członkowskie wydają świadectwo na okres nie dłuższy nić pięć lat. W przypadku naruszeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem świadectw przewoźnik może spodziewać się:

  • cofnięcia świadectw kierowców,
  • zawieszenie wydawania świadectw,
  • uzależnienie wydania świadectw kierowców od dodatkowych warunków w celu zapobiegania ich niewłaściwego wykorzystania,
  • czasowe lub trwałe cofnięcie niektórych lub wszystkich potwierdzonych z oryginałem wypisów z licencji wspólnotowej,
  • czasowe lub trwałe cofnięcie licencji wspólnotowej po rozpatrzeniu sprawy i podjęciu decyzji o powadze jej naruszenia.

Jak widać wykorzystanie świadectwa kierowcy w sposób niezgodny z przepisami może nieść za sobą naprawdę poważne konsekwencje. Warto zatem zastanowić się, czy warto ryzykować utratą licencji.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *