Author: | Category: News, Przepisy |

swiadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – komu wydawane, kiedy może zostać cofnięte, jakie są tego konsekwencje

Świadectwo kierowcy to dokument niezbędny do świadczenia usług transportowych, jest wydawany zgodnie z rozporządzeniem WE 1072/2009 przez państwa członkowskie przewoźnikowi, który posiada licencję wspólnotową lub legalnie zatrudnia w państwie członkowskim kierowcę, przy czym kierowca nie jest ani obywatelem kraju unijnego, ani rezydentem długoterminowym lub w sposób legalny korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem kraju członkowskiego.

Świadectwo wydawane jest przez właściwe organy państwa unijnego odpowiedniego dla miejsca siedziby firmy przewoźnika i na wniosek właściciela licencji wspólnotowej. Przyczyną odrzucenia wniosku o wydanie świadectwa kierowcy może być zatem brak licencji wspólnotowej lub nielegalne zatrudnienie kierowcy, dla którego wymagane jest świadectwo. Podobnie rzecz się ma z cofnięciem świadectwa kierowcy, czego przyczyną może być brak licencji, nielegalne zatrudnienie kierowcy, a także podanie fałszywej informacji we wniosku.

Każde świadectwo kierowcy posiada pieczęć organu wydającego, podpisem a także numerem seryjnym, który można wpisać do krajowego rejestru elektronicznego przewoźników drogowych. I chociaż nazwa wskazuje, że posiadaczem świadectwa miałby być kierowca, to jednak należy ono do przewoźnika, który jedynie przekazuje oryginał do dyspozycji swojemu kierowcy. Działa to trochę w dwie strony, bo kierowca wykonuje przewóz na licencji, która została wydana przewoźnikowi. Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna znajdować się wśród dokumentów przewoźnika w biurze jego przedsiębiorstwa.

Państwa członkowskie wydają świadectwo na okres nie dłuższy nić pięć lat. W przypadku naruszeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem świadectw przewoźnik może spodziewać się:

  • cofnięcia świadectw kierowców,
  • zawieszenie wydawania świadectw,
  • uzależnienie wydania świadectw kierowców od dodatkowych warunków w celu zapobiegania ich niewłaściwego wykorzystania,
  • czasowe lub trwałe cofnięcie niektórych lub wszystkich potwierdzonych z oryginałem wypisów z licencji wspólnotowej,
  • czasowe lub trwałe cofnięcie licencji wspólnotowej po rozpatrzeniu sprawy i podjęciu decyzji o powadze jej naruszenia.

Jak widać wykorzystanie świadectwa kierowcy w sposób niezgodny z przepisami może nieść za sobą naprawdę poważne konsekwencje. Warto zatem zastanowić się, czy warto ryzykować utratą licencji.