Author: | Category: Informacje, Przepisy, Systemy, Technologia |

Lorry on roadEcotaxe we Francji na początku 2014r.

Już w 2013 roku we Francji miał zostać wprowadzony w życie, od 1 października nowy system poboru opłat drogowych pod nazwą Ecotaxe. Jak jednak poinformował francuski minister transportu Frédéric Cuvillier uruchomienie  systemu zostało przesunięte i nastąpi ostatecznie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Powodem, dla którego system Exotaxe nie zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku, jest niedostateczna infrastruktura techniczna. Pojawiły się liczne, utrzymujące się zakłócenia funkcji systemu, uniemożliwiające prawidłowe jego uruchomienie. Podatek za poruszanie się po francuskich drogach mógłby być naliczany niewłaściwie.

System Ecotaxe docelowo ma objąć swoim zasięgiem wszystkie pojazdy o wadze powyżej 3,5 tony, ale z podatku wyłączone będą pojazdy wykorzystywane do przewozu osób. Jeśli chodzi o obszar funkcjonowania, to Ecotaxe obejmie 15 tys. km dróg publicznych i będzie funkcjonował niezależnie od istniejącego systemu TIS PL. Wysokość opłat będzie uzależniona od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz klasy emisji spalin.