Mandaty i kary za wadliwy przewóz ADR

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Naruszenie warunków przewozu towarów niebezpiecznych Transport towarów niebezpiecznych stanowi duży odsetek krajowych przewozów drogowych. Ten charakterystyczny rodzaj transportu wymaga stosowania zasad bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników przewozu na podstawie obowiązujących przepisów. Przepisy te służą wyeliminowaniu lub ograniczeniu związanego z przewozem ryzyka poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Za naruszenie warunków transportu ADR grożą… Czytaj dalej

Umowa ADR – wymagane przepisy i wyłączenia

Post dodany przez w Przepisy

Umowa ADR bez kruczków Transport towarów niebezpiecznych to charakterystyczny rodzaj transportu. Wymaga on zarówno istnienia dobrego prawa, jak i bezwzględnego jego egzekwowania w codziennej praktyce transportowej. Szczegółowe zasady transportu towarów niebezpiecznych określone zostały w międzynarodowej umowie ADR. Jakie wymagania stawia ona względem uczestników łańcucha transportowego oraz jakie wyłączenia można zastosować w przypadku niektórych przewozów?  … Czytaj dalej

ADR a doradca do spraw bezpieczeństwa

Post dodany przez w News, Przepisy

Chcesz zająć się przewozem materiałów niebezpiecznych? Nie możesz zapomnieć o doradcy.   Każdy przewoźnik, który decyduje się na przewóz towarów objętych umową europejską ADR jest zobowiązany do zatrudnienia bądź wynajęcia na własny koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Co istotne, obowiązek ten zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19… Czytaj dalej

Jak przewozic towary niebepzieczne?

Post dodany przez w Przepisy

Jak przewozic towary niebepzieczne? Dokonywanie przewozu towarów niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej wymaga dostosowania się do przepisów tzw. umowy ADR. ADR to skrót od wyrażenia z języka francuskiego- L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADR jest międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta zawiera przepisy… Czytaj dalej

Nowe przepisy w zakresie przewożeniu towarów niebezpiecznych (ADR)

Post dodany przez w Informacje, News, Przepisy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o Przewozie Towarów Niebezpiecznych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zostaną wprowadzone nowe przepisy, wedle których osoby przewożące towary niebezpieczne będą miały obowiązek zgłoszenia tego faktu na 5 dni przed ich zaplanowanym transportem. Zgłoszenie to będzie trzeba złożyć do właściwego organu, którym będzie inspektor transportu drogowego, w przypadku transportu drogowego,… Czytaj dalej