Zmieniają się zasady wydawania zezwoleń wjazdu na Białoruś

Posted by in Informacje, News

Biuro do spraw Transportu międzynarodowego ogłosiło, że zmieniają się zasady wydawania zezwoleń wjazdu na Białoruś. W 25. z kolei komunikacie informuje się, że zmieniają się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne „S”. Od dziś prawo do poboru zezwoleń uzyskają wyłącznie ci przedsiębiorcy, wykorzystujący minimum 75% limitu zezwoleń „Białoruś ogólne”. Z kolei, ustalono również, że pobór kolejnych… Read more