Przepisy regulujące czas pracy kierowcy

Posted by in Przepisy

Czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i okresy odpoczynku kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Wspólnoty uregulowane są przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w Polsce Ustawą o czasie pracy kierowców. Poznanie i zrozumienie przepisów jest bardzo istotne; tak dla kierowców wykonujących przewozy, przedsiębiorstw transportowych, jak i organów kontrolnych, ponieważ harmonizują… Read more