Umowa ADR – wymagane przepisy i wyłączenia

Posted by in Przepisy

Umowa ADR bez kruczków Transport towarów niebezpiecznych to charakterystyczny rodzaj transportu. Wymaga on zarówno istnienia dobrego prawa, jak i bezwzględnego jego egzekwowania w codziennej praktyce transportowej. Szczegółowe zasady transportu towarów niebezpiecznych określone zostały w międzynarodowej umowie ADR. Jakie wymagania stawia ona względem uczestników łańcucha transportowego oraz jakie wyłączenia można zastosować w przypadku niektórych przewozów?  … Read more

Międzynarodowy przewóz odpadów – przepisy

Posted by in Przepisy

Międzynarodowy transport odpadów Rośnie zainteresowanie utylizacją i odzyskiem odpadów, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na transport odpadów. Jakie przepisy regulują tę jednak nietypową formę działalności?   W przypadku międzynarodowego transportu odpadów mamy do czynienia z regulacją prawną występujących aż na trzech poziomach.   Poziom prawa międzynarodowego W tym przypadku obowiązuje Konwencja bazylejska o kontroli… Read more

Belgijskie zmiany w przepisach transportowych 2015

Posted by in Informacje, News

W Belgii od kilku lat transport boryka się z ogromnymi problemami. Tylko od 2008 roku upadłość ogłosiło 3,5 tysiąca firm transportowych, aż pracę straciło około 12 tysięcy kierowców. Dzieje się tak za sprawą konkurencji pochodzącej z innych unijnych krajów, a zwłaszcza wschodnioeuropejskich. Władze Belgii chcąc zatrzymać tę tendencję już rok temu wprowadziły wysokie kary dla… Read more

Przepisy regulujące przewozy kabotażowe po UE

Posted by in Informacje, Przepisy

Obowiązki, prawo wspólnotowe i regulacje kabotażu po EU Przewóz kabotażowy oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. Wykonując przewozy kabotażowe na terenie Unii Europejskiej polscy przewoźnicy powinni znać nie tylko obowiązujące w tym zakresie prawo wspólnotowe, ale także prawo obowiązujące bezpośrednio w krajach wykonywania przewozów kabotażowych. To właśnie te regulacje mają bezwzględne… Read more

Czy trzeba podpisać protokół po kontroli ITD?

Posted by in Informacje, Przepisy

Kierowca, który zostanie skontrolowany przez ITD na drodze może odmówić podpisania protokołu. Nie znaczy to oczywiście, że ustalenia zawarte w protokole nie będą ważne. Jednak jeśli kierowca będzie uważał, że protokół nie został sporządzony w sposób obiektywny, nie można go zmusić do jego podpisania. W takiej sytuacji inspektor powinien zapisać przyczynę odmowy. Ważnym jest również… Read more

Zmiany i nowe zasady w zakresie wydawania zezwoleń- Macedonia ogólne

Posted by in Informacje, Przepisy

19 marca 2013 roku Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego poinformowało opinię publiczną o wprowadzeniu zmian w trybie wydawania zezwoleń Macedonia ogólne. Zwiększono pulę zezwoleń wydawanych dla przedsiębiorstw transportowych podróżujących do Macedonii z ładunkami. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego podaje, że dodatkowa pula zezwoleń Macedonia ogólne spowodowała, że Komisja Społeczna powzięła kroki mające na celu zmianę… Read more

Co się zmieni w OC w 2012 roku?

Posted by in Informacje, Przepisy

Od 11 lutego 2012 roku zmieniły się zasady ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej. Zmiany odbyły się z korzyścią dla samych kierowców, bowiem otrzymali oni wiele udogodnień. Otóż, kierowcy wykupujący obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC po wskazanym terminie 11 lutego bieżącego roku, mogą w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia nie będzie przedłużała się przy sprzedaży auta…. Read more

Od kiedy nowe prawo jazdy?

Posted by in News, Przepisy

Najprawdopodobniej zapowiadane od zeszłego roku nowe prawo jazdy, a wraz z nim zupełnie odmienne zasady przeprowadzania nowego egzaminu na prawo jazdy, zostaną odsunięte w czasie i wejdą w życie dopiero w czerwcu 2012 roku. Resort transportu już teraz bierze taką ewentualność pod rozwagę. Decyzja w kwestii przesunięcia terminu wprowadzenia nowego egzaminu na prawo jazdy ma… Read more