Author: | Category: Informacje |

Obecna w 44 europejskich krajach i dla 75.000 użytkowników dostępna w 24 ojczystych językach giełda ofert transportowych TC Truck&Cargo® stała się furtką do Europy dla polskich klientów. 85% użytkowników stanowią bowiem zagraniczne firmy, co otwiera możliwości dla naszych rodzimych przedsiębiorstw na bardziej zyskowne zlecenia od bezpośrednich oferentów.


Rynek spot stanowi jednak zaledwie 15-20% całego rynku transportowego z tego względu firma TIMOCOM postanowiła otworzyć się również na rynek kontraktowy wprowadzając jesienią 2009 roku TC eBid® – Europejską Platformę Przetargową. Program ten ułatwia długoterminowe kontakty biznesowe między załadowcami, a usługodawcami transportowymi w zakresie transportu częściowych i kompletnych ładunków oraz sprawia, że stają się one bardziej ekonomiczne. Korzystają na tym obydwie grupy użytkowników: załadowcy z całej Europy otrzymują profesjonalne narzędzie do przetargów na transport wśród 30.000 sprawdzonych usługodawców będących klientami TC Truck&Cargo®, a usługodawcy mają możliwość bezpłatnego zgłaszania swoich ofert do pojawiających się na platformie europejskich ofert na przetargi na transport.

Dodatkowo oferty składane przez poszczególnych usługodawców (przewoźników lub spedytorów) nie są widoczne dla innych podmiotów, co zapobiega licytowaniu, kto zaoferuje niższą cenę. Jak podkreśla Magdalena Fołda Manager ds. Marketingu w Polsce: Zamierzamy dzięki ogólnoeuropejskiej dostępności naszych produktów „otworzyć szeroko drzwi do Europy” również na rynku kontraktowym zarówno „małym” jak i „dużym” przewoźnikom.

Europejska Platforma Przetargowa TC eBid®, tak jak giełda transportowa TC Truck&Cargo®, opiera się na najnowszej technologii, jest łatwa w użytkowaniu, dostępna w 24 językach i powiązana z siecią bezpieczeństwa TIMOCOM. Rozszerzając spektrum działalności na rynek kontraktowy TIMOCOM umożliwił również polskim przewoźnikom udział w ogólnoeuropejskich przetargach, do których dotychczas nie mieli dostępu, dzięki czemu otrzymują większe możliwości biznesowe oraz więcej nowych, sprawdzonych partnerów z całej Europy i ofert na zlecenia transportowe.