Author: | Category: Informacje |

transport-a-ryzykoProwadzenie firmy transportowej wymaga wielkiej staranności, ponieważ działalność ta nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Określenie jakiego rodzaju zdarzenia mogą mieć miejsce, za co firma może być odpowiedzialna oraz na co jej pracownicy mogą mieć wpływ, jest niezwykle istotne. Właściwe zarządzanie ryzykiem to nie tylko rozpoznanie istniejących zagrożeń, ale również oszacowanie ich ewentualnych skutków.

Obserwacje dowodzą, że czynniki takie jak: postoje, zatrudnianie podwykonawców, oszustwa i wyłudzenia towarów, przeładunki i złe umowy ubezpieczenia generują największe zagrożenia.

W jaki sposób można zminimalizować ryzyko?

POSTOJE

Wybieraj parkingi strzeżone, monitorowane. Planuj dokładnie trasy. Technologia jest już tak wysoce rozwinięta, że bez problemu możesz zainstalować w pojeździe kamery.

PODWYKONAWCA

Zgodnie z prawem to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za podwykonawców. Niezwykle często do umowy z ubezpieczycielami nie są wpisane odpowiednie klauzule o współpracy z podwykonawcami. Jeśli towar zniknie, to przewoźnik pokryje straty. Pamiętaj! Twoja polisa OCP musi zawierać rozszerzenie o przewóz towaru przez podwykonawców oraz zniesienie konieczności wystawiania listu przewozowego na ciebie. Upewnij się także, że w polisę nie będą wpisane żadne konkretne pojazdy.

OSZUSTWA I WUŁUDZENIA

Co zrobić, by ich uniknąć? Przede wszystkim kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. Sprawdzaj podwykonawców, kierowców, numery telefonów, dokumenty. Im mniej podwykonawców, tym większa nad nimi kontrola, dlatego też ograniczaj ilość firm, które zatrudniasz. Nie spiesz się, żądaj numerów stacjonarnych, weryfikuj autentyczność licencji i OCP.

PRZEŁADUNEK

Jeżeli to tylko możliwe bądź obecny przy każdym przeładunku. Firmy, które są wyznaczane do przeładowania towaru są z reguły bardziej zainteresowane dokończeniem pracy niż bezpieczeństwem ładunku.