Author: | Category: Przepisy |

Transport gazów – co musisz wiedzieć

  1. Transport gazu – ADR
  2. Doradca ADR
  3. Specjalne oznakowanie
  4. Wyposażenie pojazdy do transportu gazu
adr

Jeśli zamierzasz zająć się transportem gazów musisz pamiętać, że jest to specyficzny rodzaj transportu drogowego. Niezbędny będzie odpowiedni sprzęt, przeszkoleni kierowcy oraz … wiedza.  Każdy przedsiębiorca, który chce zająć się przewozem gazów musi współpracować z certyfikowanym doradcą ADR.

  1. Transport gazu – ADR

Transport gazu, który niewątpliwie jest materiałem niebezpiecznym, odbywa się na zasadach ADR. Według umowy ADR, gazy należą do klasy 2. Podział gazów wygląda następująco:

STAN SKUPIENIA

– gazy sprężone (np. CNG),

– skroplone ((np. LPG),

– schłodzone skroplone ((np. LNG)

– rozpuszczone oraz

– absorbowane.

 

WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNE

– gazy palne (F),

– niepalne,

– nietrujące (A, O),

– trujące (T).

 

 

  1. Doradca ADR

Jeśli zdecydujesz zająć się transportem gazów, będziesz musiał zatrudnić certyfikowanego doradcę ADR. Jego obowiązkiem będzie m.in.:

– sprawdzanie zgodności przewozu towarów niebezpiecznych z przepisami prawnymi,

– sprawdzanie wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

– sprawdzanie przepisów dotyczących pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych (pojazdy do transportu gazu oznakowane są specjalnymi tablicami barwy pomarańczowej),

– sprawdzenie klasyfikacji towarów niebezpiecznych,

– sporządzanie rocznych sprawozdań,

– sporządzanie sprawozdań powypadkowych,

– szkolenie osób zaangażowanych w procesy związane z materiałami niebezpiecznymi (każdy kierowca musi ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin).

– wystawianie zaświadczeń i dokumentów przewozowych.

 

  1. Specjalne oznakowanie

Jak już zostało wspomniane, pojazdy do transportu gazu oznakowane są specjalnymi tablicami w kolorze pomarańczowym.  Jeśli pojazd przewozi sztuki przesyłki (np. gaz w butlach) – na tablicach nie umieszcza się oznaczeń literowych. Jeśli natomiast gaz transportowany jest w cysternie, w górnej części tablicy umieszczony zostanie numer rozpoznawczy zagrożenia, w dolnej zaś czterocyfrowy numer UN, który identyfikować będzie przewożoną substancję. Z boku cysterny powinny znajdować się nalepki ostrzegawcze. Jeśli cysterna przewozi różne substancje, oznaczona musi zostać każda jej komora.

  1. Wyposażenie pojazdy do transportu gazu

Samochody ciężarowe, które są wykorzystywane do przewozu gazów musze spełniać dodatkowe wymagania techniczne uzależnione od dopuszczalnej masy całkowitej. Niezbędne jest również dodatkowe wyposażenie:

– co najmniej 2 gaśnice,

– dwa stojące znaki ostrzegawcze,

– klin dla każdego pojazdu,

– kamizelkę odblaskową, latarkę, rękawice i okulary ochronne dla członków załogi.

 

Źródło: Truck&Van – 03/2018, http://mib.gov.pl/2-Towaryniebezpieczne.htm