Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

warunki transportu mlekaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. reguluje warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych. Produktom, które ze względu na niską trwałość nie mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, należy zagwarantować odpowiednią (określoną przez producenta) temperaturę. Mleko pasteryzowane powinno się  przewozić w temperaturze nie większej niż +6˚C.
Zakład produkcyjny wystawia handlowy dokument identyfikacyjny, który zawiera:
1 )określenie rodzaju obróbki cieplnej mleka,
2) oznaczenie organu odpowiedzialnego za nadzór nad zakładem,
3) oznakowanie.
Odbiorca przechowuje dokument przez rok.

Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych:
– pojazd przewożący produkty mleczne nie może być uszkodzony, nie można nim przewozić zwierząt lub jakichkolwiek innych towarów mogących zanieczyścić mleko,
– konstrukcja pojazdu musi zapewnić opakowaniom produktów mlecznych ochronę przed zanieczyszczeniami i czynnikami atmosferycznymi,
– powierzchnie wewnętrzne muszą być łatwe do czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
– cysterny i wszelkie pojemniki używane do przewożenia mleka muszą być łatwe do czyszczenia, myte i dezynfekowane po każdym użyciu oraz jeśli to konieczne przed kolejnym użyciem, zamknięte hermetycznie, oznakowane,
– materiał wnętrza cystern i pojemników musi być nierdzewny, łatwy do czyszczenia, z materiału, z którego nie przedostaną się do mleka szkodliwe substancje,
– temperatura mleka nie może być wyższa niż 10˚C,
– podstawowa temperatura:  mleka pasteryzowanego, twarogów, śmietany, masła i margaryny od +4˚ do +6˚C, sera żółtego serów i jogurtów od +8˚C do +10˚C, sera wędzonego od +10˚C do +14˚C.
Oczywiście transport produktów wymaga specjalnych środków transportu, dzięki którym będzie możliwe utrzymanie odpowiedniej temperatury. Produkty te muszą trafiać do miejsca przeznaczenia świeże i niezanieczyszczone.