Author: | Category: News, Przepisy |

ułatwieniaSłużba Celna informuje, że w przypadku dokonywania wywozu z Polski przedsiębiorcy posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, do końca stycznia mają możliwość łatwego doładowywania i przeładowywania towarów objętych uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.

Mają ułatwiony dostęp do pozwoleń na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych, bez ingerencji Służby Celnej. Pozwolenie na takie działanie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwej dla danego przedsiębiorcy, izby celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Upoważniony przedsiębiorca może sam zdjąć plombę celną i doładować towar, a później założyć własną plombę.

Do tej pory takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się wyłącznie w oddziałach celnych lub w  miejscu przy obecności funkcjonariuszy Służby Celnej. Upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać z ułatwionych procedur w miejscu przy wywozie towarów odprawianych bez plomb celnych.