Author: | Category: Informacje |

odcinkowy pomiar prędkościNa autostradzie A1 z Rusocina do Nowych Marz od końca kwietnia rozpoczął się odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy informowani są o tym fakcie stosownym znakiem. Odcinkowy pomiar prędkości to system stworzony przez Gdańsk Transport Company, który testowany jest na potrzeby zarządcy drogi, ale nie oznacza to, że kierowcy za przekroczenie dopuszczalnych limitów nie będą karani.

Od wakacji system zacznie funkcjonować w normalnym trybie. Składa się on z urządzenia – kamery i komputera, które będą przenośne. Odcinkowy pomiar prędkości będzie rejestrował każdy samochód na drodze w dwóch różnych punktach – w punkcie A i B, które będą oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów. Jeśli pomiędzy tymi punktami auto będzie jechało z wyższą średnią prędkością, niż dopuszczalna na drodze, kierowca otrzyma automatycznie mandat.

Na autostradzie A1 zaczną obowiązywać dotkliwe kary za łamanie przepisów dotyczących prędkości. Przekroczenie prędkości o mniej niż 10 km/h będzie skutkować mandatem w wysokości do 50 zł i jednym punktem karnym. Przekroczenie w granicach 11-20 km/h – mandatem w wysokości od 50 do 100 zł i 2 punktami karnymi. Za przekroczenie prędkości powyżej 51 km/h będzie groził mandat w wysokości od 400-500 zł i 10 punktów karnych.