Author: | Category: Informacje |

Od początku wakacji, czyli z dniem 1 lipca 2011 roku na polskich drogach miał zacząć obowiązywać elektroniczny system poboru opłat za przejazd ciężarówek i autobusów po drogach krajowych. System nosi nazwę Viatoll. Według wstępnych informacji z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, system ten ma wady i dlatego też nie ruszył w założonym terminie.

Warto zaznaczyć jednocześnie, że za każdy dzień zwłoki w starcie systemu Viatoll wiąże się z milionem złotych kary.

Twórcą systemu Viatoll jest pochodząca Z Austrii firma Kapsch. Jej przedstawiciele ogłosili, że z uwagi na powody techniczne, nie udało się uruchomić systemu Viatoll w Polsce z dniem 1 lipca bieżącego roku. W chwili obecnej austriacka firma zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje niedopatrzenia i opóźnienia, w związku z czym będzie musiała płacić kary pieniężne. Dodatkowo, zostanie na nią nałożona kara za szkody poniesione przez Skarb Państwa w Polsce.

W niedzielę, 3 lipca, czyli z dwu dniowym opóźnieniem uruchomiono w Polsce system Viatoll.