Author: | Category: Informacje, Przepisy, Systemy |

Logo_ITDGłówna Inspekcja Transportu Drogowego korzysta z kilkudziesięciu wag preselekcyjnych wbudowanych w nawierzchnię dróg krajowych. Wagi te rejestrują informacje o przybliżonym nacisku na każdą oś ciężarówki, o jej masie całkowitej, wysokości, długości i szerokości. Na tej podstawie GITD wykorzystuje wagi preselekcyjne do kontroli i wyciągania konsekwencji od kierujących pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą. Dodatkowo, nowoczesne wagi preselekcyjne wyposażone są w kamery fotografujące pojazd i jego tablicę rejestracyjną, dzięki czemu Inspekcja Transportu Drogowego ma możliwość ukarania kierowców.

Pojazd przekraczający normy, który zostanie zważony przez wagę preselekcyjną, jest zatrzymywany w najbliższym punkcie kontrolnym i nie od razu na jego kierowcę nakładany jest mandat karny. Samochód musi zostać zważony za pomocą legalizowanych wag przenośnych lub stacjonarnych. Jeśli w wyniku tego formalnego ważenia potwierdzą się wcześniejsze wskazania wag preselekcyjnych, nakładana jest kara administracyjna.

Wagi preselekcyjne montowane na stałe w nawierzchniach dróg wyposażone są w czujniki, np. polimerowe, optyczne, kwarcowe lub płyty ważące. Ich dokładność jest jednak dyskusyjna.