Author: | Category: Informacje |

Czechy to bardzo popularny kraj turystyczny oraz tranzytowy. Sieć dróg ekspresowych oraz autostrad w tym kraju liczy ponad 1000 km i jest bardzo dobrze rozwinięta. U naszych południowych sąsiadów, tak jak w większości krajów Unii Europejskiej, obowiązuje płatny system za przejazd autostradami oraz drogami szybkiego ruchu. Opłaty wynoszą ok. 14 centów/km. Wysokość myta można określić przy pomocy kalkulatora myta poprzez wskazanie początkowego i końcowego miejsca trasy. Bezpłatne odcinki autostrad występują tylko w okolicy dużych miast. Należy wiedzieć jednak, że inny system obowiązuje samochody do 3,5 T, a inny auta powyżej 3,5T. Warto zatem poznać warianty płatności zanim wybierzemy się w drogę.

Winietki

W Czechach pojazdy do 3,5 T obowiązują winietki okresowe. Winiety to inaczej kupony czasowe, stanowiące dowód wniesienia opłaty. Ich cena uzależniona jest od kategorii pojazdu oraz okresu pobytu na terenie kraju. Winietka składa się z 2 odcinków; jeden z nich nakleja się na przednią szybę, a drugi należy zachować do kontroli drogowej. Wcześniej na winietce należy wpisać numer rejestracyjny samochodu. Winietki można kupić na przejściach granicznych, czeskich stacjach benzynowych oraz na poczcie. Ich ważność to 10 dni, jeden miesiąc lub jeden rok. W Polsce można je nabyć przez Internet lub w oddziałach PZM Ravel za kwotę od 64zł do 272zł. Brak winiety karany jest wysokim mandatem w wysokości 2400zł.

Myto CZ

Od 01.01.2007 roku pojazdy powyżej 3,5 T za przejazd płatnymi drogami podlegają opłatom w systemie elektroniczny. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi, emisji spalin Euro, a także od dnia tygodnia. System elektronicznego poboru myta w Czechach nosi nazwę Myto CZ i jest oparty na nowoczesnej technologii mikrofali. Tak jak w większości przypadków kluczową rolę odgrywa tu małe urządzenie pokładowe – Premid (jest ono wymagane we wszystkie pojazdach podlegających obowiązkowi uiszczenia myta ). Kierowca jest każdorazowo informowany sygnałem urządzenia pokładowego podczas przejazdu przez stację pobierania myta. Również jeśli nastąpi niezgodność, kierowca otrzyma taką informację i jest zobowiązany do zatrzymania się w punkcie dystrybucyjnym lub w punkcie kontaktowym premid point. Myto jest naliczone automatycznie bez ingerencji kierowcy. Płatności mogą być rozliczane wygodnie i w prosty sposób: metodą pre-paid (poprzez włożenie doładowania do urządzenia Premid przed wjazdem na płatny odcinek) lub post-paid (poprzez wcześniejsze zawarcie umowy z operatorem elektronicznego systemu poboru myta).

Gdzie i za ile nabyć urządzenie pokładowe?

Urządzenie Premid można nabyć punktach dystrybucyjnych znajdujących się na czeskich autostradach lub w punktach kontaktowych w miastach wojewódzkich Republiki Czeskiej. Za urządzenie należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 54 euro. Wybierając późniejsze płacenie z zabezpieczeniem w formie gwarancji bankowej, użytkownik nie musi składać tej kwoty na konto operatora systemu aż do czasu oddania nieuszkodzonych urządzeń pokładowych. Rejestrację można przeprowadzić także za pomocą Infolinii pod bezpłatnym numerem telefonu 800 6986 29 lub strony internetowej www.mytocz.cz.

Opłaty drogowe można rozliczać także bezgotówkowo za pośrednictwem jednego z operatorów kart paliwowych. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe rabaty, jak również zwrot VAT naliczony z tytułu opłat drogowych.

Podsumowanie:

Jak wspomniano wcześniej, w Cechach wszystkie autostrady oraz niektóre krajowe drogi ekspresowe są płatne. W przypadku samochodów do 3,5T obowiązują winiety okresowe. Za ich brak lub posiadanie nieważnych naklejek grozi mandat płatny gotówką u policjanta.

W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych. W razie jakichkolwiek niezgodności mobilne patrole Generalnego Urzędu Ceł RC zatrzymują pojazdy wskazane przez elektroniczny system pobierania myta. Jeżeli popełniono wykroczenie kierowca zostanie ukarany mandatem, a samochód może zostać odstawiony. Dzięki stacjonarnym, przenośnym i mobilnym urządzeniom kontrolnym można w każdej chwili sprawdzić prawidłowe uiszczenie myta. Także całodobowo czynna bezpłatna infolinia pozwoli nam uzyskać wszelkie informacje o systemie, uzyskać wykaz transakcji opłat drogowych, czy zgłosić techniczne usterki urządzenia pokładowego Premid, jak również utratę lub kradzież urządzenia.