Author: | Category: News |

Większość giełd frachtowych jest jednocześnie giełdami przestrzeni ładunkowych.

TruckGiełdy frachtowe oferują na ogół również możliwość zgłaszania wolnych przestrzeni ładunkowych. Dzięki temu można znaleźć taką czy inną korzystną ofertę. Przy obecnej sytuacji na rynku (dużo ładunków/mało ciężarówek) opłaca się ogłaszać wolne przestrzenie ładunkowe. Często zainteresowani przelicytowują się wzajemnie do tego stopnia, że przy transporcie z Niemiec do Hiszpanii można uzyskać nawet trzykrotnie wyższą cenę. Wyszukiwanie przestrzeni ładunkowych jest zatem ważnym instrumentem każdej giełdy frachtowej.