Author: | Category: News |

Szczegółowe kontrole na granicach także dla obywateli UE

  1. Odprawa minimalna
  2. Wzmocnienie ochrony granic
  3. Wydłużony czas oczekiwania na odprawę
  4. Podsumowanie
schengen

 

Od piątku 7 kwietnia 2017 r. na wszystkich przejściach granicznych strefy Schengen obowiązuje szczegółowa odprawa pasażerów. Wzmożone kontrole dotyczą zarówno obywateli krajów członkowskich, jak i osoby spoza Unii. Wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych ma przede wszystkim na celu ochronę Wspólnoty i jej obywateli przed zagrożeniem terrorystycznym.

Dlaczego podjęto tak radykalne kroki i co zmiana przepisów oznacza dla podróżnych?

  1. Odprawa minimalna

Strefa Schengen powstała na mocy układu zawartego w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1985 r. Układ z Schengen to porozumienie, dotyczące stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach państw członkowskich układu. Do strefy Schengen należą obecnie 22 państwa UE: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Polska stała się członkiem strefy Schengen w 2007 r.

Dzięki układowi z Schengen mieszkańcy państw UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i do tej pory przekraczając granice strefy podlegali tzw. odprawie minimalnej (potwierdzenie tożsamości oraz weryfikacja dokumentów pod kątem ich ważności i autentyczności). Szczegółowe kontrole na granicach strefy Schengen obowiązywały wyłącznie w stosunku do osób spoza Wspólnoty i tylko w przypadku wjazdu. Teraz wszystko ma się zmienić.

  1. Wzmocnienie ochrony granic

Za sprawą nowelizacji Kodeksu Granicznego Schengen od 7 kwietnia br. każda osoba przekraczająca zewnętrzne przejścia graniczne (drogowe, morskie i lotnicze) będzie poddawana szczegółowej odprawie paszportowej. Dotyczy to osób wjeżdżających oraz wyjeżdżających z terytorium strefy Schengen. Pasażerowie będą sprawdzani w bazie osób poszukiwanych oraz bazie danych Interpolu. Analizie poddawane będą dane osobowe i numery dokumentów.

Wpływ na ten stan rzeczy miała przede wszystkim Francja, która po atakach w Paryżu w 2015 r. domagała się wzmocnienia ochrony granic i przywrócenia na nich kontroli. Prace nad zmianą przepisów nabrały tempa po zamachach w Brukseli w 2016 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zgodziły się na zmianę przepisów i uszczelnienie granic strefy Schengen właśnie ze względu na pogłębiający się w Europie terroryzm.

  1. Wydłużony czas oczekiwania na odprawę

Kontrole mają zagwarantować bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo porządku publicznego. Zaostrzenie przepisów może jednak znacznie wydłużyć czas oczekiwania na odprawę. Uciążliwe dla podróżnych będą na pewno odprawy w portach lotniczych. Ale też na przejściach drogowych kierowcy będą poddawani wnikliwej kontroli, co zapewne spowoduje kolejki na granicach. Także transport towarów może trwać przez to dłużej.

Straż Graniczna podjęła działania, które mają zminimalizować negatywne skutki szczegółowej kontroli. Przede wszystkim funkcjonariusze mają elastycznie planować służbę, a w razie potrzeby uruchamiać dodatkowe stanowiska odpraw oraz stanowiska mobilne.

  1. Podsumowanie

Zaostrzone kontrole na zewnętrznych granicach strefy Schengen mają pomóc skuteczniej walczyć z terroryzmem. Zmiana regulacji oznacza obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża do strefy Schengen lub ją opuszcza. Dzięki temu będzie można zweryfikować czy dany podróżny nie popełnił przestępstwa, nie jest poszukiwany oraz czy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.strazgraniczna.pl, www.money.pl, www.dw.com, www.gazetaprawna.pl,  www.polskieradio.pl