Author: | Category: Informacje, News |

kr-3 zezwoleniaZasady i liczba zezwoleń kr-3 na Finlandie w 2014

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego podało do wiadomości publicznej informację o zmianach w wydawaniu zezwoleń Finlandia kr-3. Informacja ta pojawiła się w mediach 31 marca 2014 roku.

Przewoźnicy informowani są, że zmianie ulegają podstawowe zasady wydawania chętnym zezwoleń Finlandia kraje trzecie. Zmiany weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Od tego momentu zezwolenia Finlandia kr-3 wydawane będą na nowych zasadach, mianowicie, dwie sztuki będą wydawane na pierwszych pięć pojazdów uprawnionych, a jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony. Nie będzie można uzyskać więcej niż 5 sztuk zezwoleń Finlandia kr-3 na jednego przedsiębiorcę.

Wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Finlandia kraje trzecie nie będą już rozpatrywane przez Komisję Społeczną. Przewoźnicy zainteresowani możliwością uzyskania wyżej wymienionych zezwoleń powinni pospieszyć się z wnioskowaniem o nie, bowiem liczba wydzielonych zezwoleń z istniejącej puli dodatkowych limitów jest ograniczona. Siłą rzeczy ich wydawanie dla przedsiębiorców może ulec zakończeniu w każdej chwili.