Author: | Category: News, Przepisy |

tranzyt Białoruś

R_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de

Właściwie co roku dokonywane są pewne zmiany w zasadach wydawania zezwoleń tranzytowych w danych krajach w Europie i nie tylko. Zmiany te są obecnie przeprowadzane w zakresie wystawiania zezwoleń Białoruś tranzyt. Kierowcy za owe zezwolenia płacą podczas przekraczania granicy z Białorusią.

Zdecydowanie ograniczono możliwość wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt. Na dwie sztuki zezwolenia mogli liczyć ci przewoźnicy, który zgłosili pięć pojazdów uprawnionych jako pierwszych. Tylko jedna sztuka zezwolenia wydawana była na kolejny, piąty pojazd uprawniony i następne.

Jednocześnie, zmieniły się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne, płatne na granicy. Mogą być one stosowane wyłącznie w relacji dwustronnej, czyli Polska-Białoruś. Zezwolenia tego typu służą do przewozu towarów i są wydawane od dnia 6 października 2011 roku.

Wszelkie informacje na temat wydawania takich zezwoleń są podawane w komunikatach Biura do spraw Transportu Międzynarodowego.