Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Nowe stawki mandatów

© Thaut Images - Fotolia.com

Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń. Jeśli zyska on akceptację posłów, sądy będą miały pełne prawo do nakładania na kierowców nawet dwukrotnie wyższych kar niż w chwili obecnej.

Jeśli nowelizacja rzeczywiście wejdzie w życie, to wzrosną kary grzywien. Dolna granica grzywny zostanie podwyższona z 20 do 50 zł, zaś grzywny w wysokości 5000 zł wzrosną dwukrotnie. Wedle nowych uwarunkowań prawnych, zostaną zaostrzone kary za wykroczenia, z którymi nagminnie spotyka się policja.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zostanie obłożone karą grzywny nie w wysokości 5 tys. zł, ale 10 tys. zł. Minimalna kara za wykroczenie wzrośnie z 50 zł do 100 zł. Jeśli kierowca zostanie przyłapany na zastępowaniu oleju napędowym olejem opałowym, dostanie mandat w wysokości 1000 zł, podczas gdy do tej pory za takie wykroczenie płacono 500 zł. Za brak dokumentów podczas kontroli drogowej kierowca zapłaci 500 zł kary, a nie jak do tej pory 250 zł.

Projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.