Author: | Category: News |

Opłaty za przegląd technicznym jeszcze przed badaniem

  1. Zapłacimy nawet za wynik negatywny
  2. Szybsze wejście w życie przepisów w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów
  3. Nowe uprawnienia Straży Granicznej
  4. Podsumowanie

Polskich kierowców czeka ważna zmiana w systemie badań technicznych. Już za 3 miesiące za przegląd trzeba będzie zapłacić z góry; niezależnie od tego czy pojazd otrzyma wpis do dowodu rejestracyjnego. W przypadku negatywnego wyniku opłata nie będzie zwracana. Dodatkowo wszystkie stacje diagnostyczne przejdą pod nadzór Transportowego Dozoru Technicznego. Zabieg ten ma na celu wyeliminowanie nadużyć przez diagnostów na stacjach kontroli. Oprócz tego pogranicznicy będą mogli zatrzymywać dowody rejestracyjne niesprawnych aut.

Co dokładnie znajdzie się w nowelizacji przepisów i kto może bać się nowych zasad?

  1. Zapłacimy nawet za wynik negatywny

5 lipca 2017 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej założeniami od 30 października 2017 r. zmotoryzowani muszą liczyć się z opłatą za przeprowadzenie przeglądu technicznego bez względu na wynik badania. Kierowcy będą musieli zapłacić z góry (jeszcze przed badaniem). Przedsiębiorcy z kolei otrzymają fakturę VAT z płatnością odroczoną (umożliwi to dokonanie płatności po przeprowadzeniu badania technicznego i wyeliminuje ryzyko  powstania niedogodności, w szczególności dla firm posiadających floty pojazdów).

Co istotne wynik (także negatywny) zostanie odnotowany w systemie elektronicznym, a dostęp do rekordów będą miały inne stacje diagnostyczne oraz policja. W ten sposób badania mają stać się bardziej rzetelne. W tej chwili w Polsce tylko co 50 auto nie przechodzi badania okresowego (dla porównania w Niemczech – co 6). Rząd chce także przejąć kontrole nad stacjami, które obecnie podlegają pod starostów. Proces ma rozpocząć się we wrześniu. Wszystko to ma doprowadzić do wyeliminowania patologii istniejących na stacjach.

Kierowcy nowych pojazdów mogą oczywiście spać spokojnie. Gorzej będą mieli właściciele samochodów starych, dla których uzyskanie pozytywnego wyniku badania może być bardzo trudne. Z dróg będą musiały zniknąć pojazdy, które nie przejdą badań.

  1. Szybsze wejście w życie przepisów w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów

Resort Cyfryzacji zapowiada także, że od grudnia br. zacznie działać e-usługa „Mój pojazd”. Umożliwi to właścicielom aut sprawdzenie on-line szczegółowych informacji o pojazdach. W rejestrze znajdą się wiadomości o wszystkich przeglądach; pozytywnych i negatywnych wynikach. Właścicielom pozwoli to na szybką reakcję w przypadku niedopełnianie obowiązku wykonania badania a policji dostarczy dodatkowych danych podczas kontroli drogowej.

  1. Nowe uprawnienia Straży Granicznej

Inną zmianą przygotowaną przez rząd są nowe uprawnienia Straży Granicznej. Jednostka ta będzie mogła podczas kontroli drogowej zabrać kierowcy dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (w przypadku stwierdzenia problemów z pojazdem). Pozwoli to na usprawnienie pracy tej służby i spowoduje szybsze przeprowadzenie kontroli, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez wyeliminowanie pojazdów, które nie powinny uczestniczyć w ruchu drogowym.

  1. Podsumowanie

Już wkrótce wchodzą w życie nowe zasady badań technicznych dla samochodów. Opłata będzie od tej pory pobierania za samo badanie (nie jak do tej pory za wpis w dowodzie). Raporty z badań będą udostępniane innym diagnostom oraz policjantom. Na stacjach ma także zwiększyć się system kontroli.

Zmiany w przepisach wynikają bezpośrednio z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, która jakiś czas temu opublikowała raport na temat ogromnej liczny uchybień na polskich stacjach diagnostycznych.

Informacja za: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez rząd 5 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2017 r.), www.40ton.net, www.prawo.gazetaprawna.pl, www.moto.wp.pl, www.cepik.gov.pl