Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

R_by_ilona martin_pixelio.de

Ustawa o transporcie drogowym od nowego roku ma zyskać nowy kształt. Jej nowelizacja między innymi spowoduje, że zdecydowanie zwiększona zostanie odpowiedzialność złożona na barki kierowców i spedytorów. Specjaliści twierdzą, że wysoce prawdopodobne wejście w życie nowych uwarunkowań prawnych już 1 stycznia 2012 roku.

Kierowca od nowego roku będzie mógł zostać ukarany przez odpowiednie organy za naruszenia czasu pracy, podczas gdy dotychczas odpowiedzialność za takie wykroczenie ponosił przedsiębiorca. Nowelizacja ustawy bardzo szczegółowo określa, w jakich przypadkach odpowiedzialność za wykroczenia będzie spoczywała na kierowcy, a w jakich chwilach znajdzie się ona na barkach przewoźnika.

Jak widać, część odpowiedzialności zostanie na mocy ustawy przeniesiona z przewoźników, na łamiących prawo kierowców, jak i na osoby zarządzające i związane z transportem drogowym. W trakcie konsultacji z firmami transportowymi, nowe przepisy prawa spotkały się z ogólną akceptacją.